Kontakt

Solo 11

tel: +48 71 78 58 224

tel kom: +48 609 22 11 11;

fax: +48 71 78 58 221; email: sprzedaz@solo11.pl

 

Solo11 Sp. z o.o.

ul. św Mikołaja 7, 50-125 Wrocław

RODO:

Uprzejmie informujemy, że Spółka Solo 11 spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław przetwarza następujące kategorie danych:

  1. Dane kontaktowe w celu bezpośredniego konytaktu.
  2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby sprzedaży, wykonania usługi i wystawienia faktury.

Państwa dane uzyskaliśmy :

  1. Bezpośrednio od Państwa.
  2. Ze źródeł pub licznie dostępnych , np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", „ORODO", „GDPR" lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Administratorem danych osobowych jest Solo 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania sprzedaży,  wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: sprzedaz@solo11.pl 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Pozdrawiamy,

Solo 11

Formularz kontaktowy